диал

 • 51лач — диал. I. Бик каты итеп төкергән вакытта барлыкка килгән тавышны белдерә. II. ЛАЧ, ЛӘЧ диал.) 1. Бөтенләй, манма (юеш булу, чылану тур.). Юеш печән лач булып ята 2 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 52ләч — диал. I. Бик каты итеп төкергән вакытта барлыкка килгән тавышны белдерә. II. ЛАЧ, ЛӘЧ диал.) 1. Бөтенләй, манма (юеш булу, чылану тур.). Юеш печән лач булып ята 2 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 53торыпша — диал. 1. Зур, киң, тупас, калын киндер яки брезент җәймә 2. диал. Гадәттә солы салып, атның башына кидерелә торган капчык, тар тирән тубал торыпша сыман кара цилиндр кигән …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 54төндек — диал. I. с. 1. Төнгә җитәрлек, төнгә исәпләнгән. и. Төнге вакыт 2. Эшен төнлә эшли торган төнлек каравылчы. II. ТӨНЛЕК – 1. Морҗасыз өйләрдә яки кара мунчаларда төтен чыгу өчен түшәмгә яки стенага ясалган түгәрәк тишек. Самавыр морҗасыннан чыккан …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 55төнлек — диал. I. с. 1. Төнгә җитәрлек, төнгә исәпләнгән. и. Төнге вакыт 2. Эшен төнлә эшли торган төнлек каравылчы. II. ТӨНЛЕК – 1. Морҗасыз өйләрдә яки кара мунчаларда төтен чыгу өчен түшәмгә яки стенага ясалган түгәрәк тишек. Самавыр морҗасыннан чыккан …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 56төннек — диал. I. с. 1. Төнгә җитәрлек, төнгә исәпләнгән. и. Төнге вакыт 2. Эшен төнлә эшли торган төнлек каравылчы. II. ТӨНЛЕК – 1. Морҗасыз өйләрдә яки кара мунчаларда төтен чыгу өчен түшәмгә яки стенага ясалган түгәрәк тишек. Самавыр морҗасыннан чыккан …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 57тукмакбаш — диал. 1. Карчыганың бер төре 2. диал. Сарут, Актамыр …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 58турпыша — диал. 1. Зур, киң, тупас, калын киндер яки брезент җәймә 2. диал. Гадәттә солы салып, атның башына кидерелә торган капчык, тар тирән тубал торыпша сыман кара цилиндр кигән …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 59түтәй — диал. Апа IV. ТҮТӘ – диал. Кыска һәм туры …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 60тымырсык — диал. 1. Тын, тыныч, җилсез (көн, һава, су һ. б. ш. тур.). рәв. Әкрен, тын. Басынкы, тыныч (кеше тур.) 2. Бик әкрен генә исә торган (җил тур.) 3. диал. Томанлы, тонык тымызык ут шәүләсе …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге