диал

 • 61тынык — диал. 1. Тын, тыныч, җилсез (көн, һава, су һ. б. ш. тур.). рәв. Әкрен, тын. Басынкы, тыныч (кеше тур.) 2. Бик әкрен генә исә торган (җил тур.) 3. диал. Томанлы, тонык тымызык ут шәүләсе …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 62тырмавыч — диал. 1. Печән, салам җыю өчен сәнәк сыман озын һәм бер якка кәкре тешләре булган озын саплы авыл хуҗ. коралы. Ярым әйләнә рәв. бөгелгән озын, нечкә тимер тешләре белән урылган, чабылган печәнне, саламны җыеп, өемнәргә салып бара торган бер… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 63тырнавыч — диал. 1. Печән, салам җыю өчен сәнәк сыман озын һәм бер якка кәкре тешләре булган озын саплы авыл хуҗ. коралы. Ярым әйләнә рәв. бөгелгән озын, нечкә тимер тешләре белән урылган, чабылган печәнне, саламны җыеп, өемнәргә салып бара торган бер… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 64тырпыча — диал. 1. Зур, киң, тупас, калын киндер яки брезент җәймә 2. диал. Гадәттә солы салып, атның башына кидерелә торган капчык, тар тирән тубал торыпша сыман кара цилиндр кигән …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 65чабыр — диал. – ТУМАР БАШ – диал.) Иренчәчәклеләр семь. эфир маена бай куак яки үлән (парфюмериядә, кулинариядә, медицинада кулл.) ; рус. Чабрец …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 66чамбыр — диал. – ТУМАР БАШ – диал.) Иренчәчәклеләр семь. эфир маена бай куак яки үлән (парфюмериядә, кулинариядә, медицинада кулл.) ; рус. Чабрец …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 67чонтык — диал. с. диал. Кыска койрыклы; киселгән койрыклы (хайван тур.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 68чөнти — диал. с. диал. Кыска койрыклы; киселгән койрыклы (хайван тур.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 69чыгым — диал. I. Берәр максат өчен тотыла, сарыф ителә торган яки тотылган, сарыф ителгән акча, мал мөлкәт. II. ЧЫГЫМ – Нәр. б. аркылы кисеме аша бер секунд эчендә агып үтә торган сыеклык күләме Елганың чыгымы. III. ЧЫГЫМ – диал. Чыгымчы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 70чыгын — диал. I. Берәр максат өчен тотыла, сарыф ителә торган яки тотылган, сарыф ителгән акча, мал мөлкәт. II. ЧЫГЫМ – Нәр. б. аркылы кисеме аша бер секунд эчендә агып үтә торган сыеклык күләме Елганың чыгымы. III. ЧЫГЫМ – диал. Чыгымчы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге