кошт

 • 17Кошт — (польск. koszt)         (устаревшее), иждивение, расходы, издержки. В некоторых учебных заведениях дореволюционной России учащиеся подразделялись на казённокоштных (принятых на содержание казны) и своекоштных (обучавшихся за свой счёт) …

  Большая советская энциклопедия

 • 18кошт — кошт, кошты, кошта, коштов, кошту, коштам, кошт, кошты, коштом, коштами, коште, коштах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …

  Формы слов

 • 19кошт — Это слово, имеющее значение содержание, пропитание , было заимствовано из польского, где koszt ( затраты ) восходит к немецкому Kost(e) – стоимость , в свою очередь восходящему к латинскому constare – стоить. Отметим также английское родство –… …

  Этимологический словарь русского языка Крылова

 • 20кошт —   расходы на содержание …

  Справочный коммерческий словарь

 • 21кошт — шкот шток …

  Краткий словарь анаграмм

 • 22розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників… …

  Словник бюджетної термінології

 • 23взаємозалік коштів — операції з фінансування видатків у рахунок погашення недоїмки за належними до бюджету платежами, які проводяться між розпорядником бюджетних коштів і платником податків у межах не проведених на дату взаємозаліку видатків або не використаних на цю …

  Словник бюджетної термінології

 • 24головний розпорядник бюджетних коштів — бюджетна установа в особі його керівника, якому надане головне право розпоряджатися виділеними бюджетними асигнуваннями, а також направляти їх для використання за бюджетним призначенням …

  Словник бюджетної термінології

 • 25коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) — відношення балансового прибутку до І розділу пасиву балансу …

  Глосарій термінів фондового ринку

 • 26Военно-фельдшерские школы — ВОЕННО ФЕЛЬДШЕРСКІЯ ШКОЛЫ, возникли у насъ въ 1838 г., когда онѣ б. установлены при госпиталяхъ: Петерб., Моск., Варшав., Кіев., Казан. и Тифлис., всего на 800 учениковъ. Комплектованіе школъ производилось изъ воспитанниковъ уч щъ воен.… …

  Военная энциклопедия

 • 27операція — ї, ж. 1) Хірургічне втручання з лікувальною метою за деяких захворювань або поранень. •• Акуше/рська опера/ція операція на статевих органах жінки, на плідному яйці або плоді. Гінекологі/чна опера/ція операція, яка виконується на статевих органах… …

  Український тлумачний словник

 • 28рахунок — ч. 1) род. у. Виражений у числах результат яких небудь підрахунків, обчислень; загальна кількість, підсумок. || Результат спортивних зустрічей, змагань, цифрове співвідношення очок. Нічийний рахунок матчу. •• Відкрива/ти раху/нок у спортивній грі …

  Український тлумачний словник

 • 29бюджетне фінансування — надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, пов’язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій. Являє собою процес виділення, зарахування,… …

  Словник бюджетної термінології

 • 30питание — Кормление, прокормление, довольствие, продовольствие, содержание; стол, кошт, харчи, иждивение, жизнь. Этот ученик на казенном содержании, казеннокоштный (прот.: ); быть на своих харчах; жить на хозяйских хлебах. Довольствие войск. Получать на… …

  Словарь синонимов

 • 31розрахунковий — а, е. 1) Пов язаний з проведенням технічних розрахунків при проектуванні. 2) Який використовується для полегшення обчислень. Розрахункова лінійка. 3) Признач. для обліку коштів, проведення платежів та інших грошових розрахунків. || Признач. для… …

  Український тлумачний словник

 • 32КАШТАН — муж. дерево и плод Fagus castanea. (См. также кошт.). дикий, дерево желудник, Aesculus hippocastanum. свиной, мышки или земляные орешки, растение Bunium bulbocastanum. Каштанник муж. каштановое дерево; собир. каштановая роща. | Любитель каштанов …

  Толковый словарь Даля