пипка

 • 61глава — същ. чутура, кратуна, тиква, куфалница, пипе, пипка същ. ум, мисъл, разум, интелект, интелигентност, разсъдък същ. началство, управление същ. дял, отдел, параграф същ. ръководител, началник, шеф същ. директор …

  Български синонимен речник

 • 62пипе — същ. пипка, ум, разум, разсъдък, акъл, глава, мозък …

  Български синонимен речник

 • 63разсъдък — същ. разум, интелект, мисъл, ум същ. глава, мозък, акъл, пипка същ. умствени способности същ. мисловна способност същ. способности, талант …

  Български синонимен речник

 • 64разум — същ. съзнание, разсъдък, мисъл, размисъл, ум, интелект, мозък, глава, акъл, пипе, пипка същ. мъдрост, премъдрост, благоразумие, трезвеност, умереност същ. здрава мисъл, точна преценка …

  Български синонимен речник

 • 65половой член —     ПОЛОВОЙ ЧЛЕН, книжн. пенис, книжн. фаллос, устар. уд, разг., ирон. агрегат, разг., шутл. аппарат, разг., шутл. градусник, разг., шутл. друг, разг., шутл. дружок, разг., шутл. затейник, разг. инструмент, разг., шутл. петушок, разг. пипися,… …

  Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • 66пипочка — см. пипка; и; мн. род. пок, дат. пкам; ж.; уменьш. ласк …

  Словарь многих выражений